Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi un nosacījumu definēšana

1. Puses. Šie Noteikumi un nosacījumi regulē juridiski saistošās attiecības starp mums – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Skrydžiai LT”, uzņēmuma ID Nr.: 304170387, juridiskā adrese J.Balčikonio iela 9, LT-08247 Viļņa, Lietuvas Republika, PVN maksātāja numurs LT100010121713 (“24fly”, “Mēs”, “Mūsu”, “Mūs”), un jums kā mūsu klientu (“Jūs”, “Jūsu”, “Sevi”); (“Jūs”, “Jūsu” un / vai “Sevi” var izmantot, runājot par pasažieri, kurš ir jātransportē ar lidmašīnu saskaņā ar Pārvadājuma līgumu).

2. Nosacījumu definēšana. Turpmāk TREKNRAKSTĀ uzskaitītie nosacījumi, kuri tiek izmantoti šajos Noteikumos un nosacījumos attiecas uz sekojošo:

    1. Rezervācija: ir izvēlēta lidojuma (-u) pirkšanas process, kas ietver sekojošo: 

(i) Jūsu izvēlēto (- tiem) Lidojumu (- iem), kas ir uzskaitīts (- i) Mūsu tīmekļa Vietnē; 

(ii) informācijas veidlapas aizpildīšanu tiešsaistē Mūsu tīmekļa Vietnē; 

(iii) Jūsu piekrišanu turpmāk norādītajiem Noteikumiem un nosacījumiem un Mūsu tūlītējam Pakalpojumu izpildījumam;

(iv) aizpildītas tiešsaistes veidlapas nosūtīšanu Mums; 

(v) un Pilnas cenas apmaksāšanu ar atbilstošu maksājuma veidu. 

Veicot rezervāciju, Jūs pieņemat Mūsu pakalpojumu piedāvājumu. Rezervācija tiek pabeigta, kad Mēs akceptējam Jūsu maksājumu, kas ir veikts saskaņā ar šo 1.2.1. (v) Apakšpunktu un 3.1. Punktu.

    2. Pārvadājuma līgums: ir Pārvadājuma un saistīto pakalpojumu līgums, kas ir noslēgts starp Jums un izvēlēto (-iem) pārvadātāju (-iem), pamatojoties uz Pakalpojuma līgumā atrunātiem starpniecības pakalpojumiem saskaņā ar šī Līguma par pakalpojumu sniegšanu 2.13. Punktu.

    3. Galamērķis: ir lidosta, kuru Jūs izvēlaties no Mūsu Vietnē norādītajiem piedāvājumiem un kas saskaņā ar Jūsu rezervāciju (skat. šī Līguma 1.2.1. Punktu) ir pēdējā lidosta Jūsu viena virziena ceļojumā. Vienā rezervācijā Jūs varat pasūtīt pārvadājumu vairāk nekā vienam Galamērķim vairāku pilsētu pārvadājumu veidlapā, kas tiek definēti tālāk šī Līguma 1.2.8. Punktā. Pārvadājums uz Galamērķi var arī tikt noorganizēts diviem vai vairākiem savienojuma Lidojumiem – sk. šī Līguma 1.2.5 Punktu.

    4. Lidojums vai Lidojumi: ir gaisa pārvadājuma piedāvājums uz Galamērķi, izmantojot izvēlēto pārvadātāju (-us). Mēs uzrādām piedāvātu (-us) lidojumu (-us) Mūsu Vietnē kopā ar informāciju par izlidošanas un ielidošanas lidostu, lidojuma laika ilgumu un izvēlēto pārvadātāju identifikāciju. Lidojuma laika ilgums var ietvert arī tehniskās pieturas, ko Lidojuma laikā veic attiecīgais pārvadātājs no izlidošanas lidostas līdz ierašanās lidostai vienā Jūsu lidojuma posmā. Vārds “Lidojums” var arī tikt izmantots, lai apzīmētu divus vai vairākus lidojumus, lai nogādātu Jūs uz Jūsu izvēlēto Galamērķi.

    5. Savienojuma Lidojumi: ir pārvadājuma forma, kurā katrā konkrētajā lidostā Jums būs jāizkāpj no lidmašīnas, un, vai nu jāpārsēžas citā lidmašīnā, vai arī būs atkārtoti jāiekāpj tajā pašā, lai sasniegtu Jūsu izvēlēto Galamērķi. Atsevišķos gadījumos, kad būs jāpārsēžas citā lidmašīnā, Jums būs arī jānomaina izvēlētais gaisa pārvadātājs. Savienojuma Lidojuma gadījumā mēs nodrošinām “24fly” garantiju saskaņā ar noteikumiem, kas ir precizēti šī Līguma 4. un 5. punktā.

    6. Lidojuma aizkavēšanās: ir izmaiņas Lidojuma grafikā, kā rezultātā Jums būs mazāk nekā 1 stunda savienojuma Lidojuma lidmašīnu nomaiņai.

    7. Pilna cena: cena, ko Mēs iekasējam no Jums par Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un Lidojuma biļetes (-šu) cena. Pilna cena ir sīkāk definēta šī Līguma 3.1 punktā.

    8. Papildus pakalpojumi: ir papildu pakalpojumi, kas saistīti ar Jūsu izvēlēto (-iem) Lidojumu (-iem), kurus piedāvā vai atļauj atlasītie pārvadātāji un / vai kāda cita trešā persona, piemēram, lidojuma atcelšana, vēlamā ēdināšana, reģistrēta bagāža, vēlamā sēdvietu izvēle, lidojuma / pasažiera vārda maiņa, prioritārā iekāpšana utt. Maksa par papildu pakalpojumu sniegšanu nav iekļauta Pilnajā cenā.

    9. PDR: ir pasažieru datu reģistrs (PDR) (angl. Passenger Name Record) – identifikācijas kods, kas nosaka Lidojuma rezervāciju, pasažieru un maršruta informāciju. Tas var sastāvēt no jebkuras skaitļu un / vai burtu kombinācijas; viens PDR var ietvert informāciju par Lidojuma biļetes (-šu) veidu, ceļojuma datumu, somu skaitu, informāciju par sēdvietām, kas ir saistīta ar vienu vai vairākiem lidojumiem, kurus nodrošina viena vai vairākas savstarpēji darbojošās aviosabiedrības. PDR vienmēr var atrast e-biļetē vai iekāpšanas talonā. PDR nekādā gadījumā nav “24fly” kārtas numurs. Jāņem vērā, ka, ceļojot ar vairākām aviokompānijām, PDR var atšķirties atkarībā no lidojumiem. Tas attiecas arī uz atgriešanās lidojumiem.

    10. Izvēlētais pārvadātājs: ir aviosabiedrība, kas sniedz gaisa pārvadājumu pakalpojumus, ar kuru Jūs noslēdzat Pārvadājuma līgumu, izmantojot Mūsu starpniecības pakalpojumus. Jūsu izvēlētā pārvadātāja identitāte Jums tiks paziņota, pirms Jūs noslēgsiet ar Mums Līgumu par pakalpojumu sniegšanu. Jūsu lidojums (-i) var ietvert divus vai vairākus izvēlēto pārvadātāju pakalpojumus – šajā gadījumā termins “izvēlētais pārvadātājs” tiks izmantots, lai apzīmētu aviosabiedrību, kas Jūs pārvadās attiecīgajā maršrutā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka faktiskais pārvadātājs var atšķirties no izvēlētā pārvadātāja, ar kuru Jūs esat noslēdzis Pārvadājuma līgumu, un tādēļ, pirms izlidošanas, Jums ir jāpārbauda pārvadātāja identitāte attiecīgajam maršrutam lidostā.

    11. Pakalpojums vai Pakalpojumi: ir starpniecības pakalpojumi, kas tieši saistīti ar Jūsu un Jūsu bagāžas pārvadājumu līdz Galamērķim, kuru Mēs sniedzam Jums saskaņā ar šī Līguma par pakalpojumu sniegšanu Noteikumiem un nosacījumiem par iepriekš noteikto un saskaņoto maksu, kas ir iekļauta Pilnā cenā. Mūsu pakalpojumi, ar kuru palīdzību Jūs varēsiet noslēgt Pārvadājuma līgumu ar izvēlēto pārvadātāju, ir definēti šī Līguma 2.1. punktā. Papildus šo starpniecības pakalpojumu sniegšanai Mēs sniedzam Jums papildu palīdzības pakalpojumus, kas ir “24fly” garantija Lidojuma atcelšanas, Lidojuma grafika maiņas vai Lidojuma aizkavēšanās gadījumos, kā norādīts šī Līguma 4. un 5. punktā un obligātiem pakalpojumiem, atrunātiem šī Līguma 5.7. punktā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Mūsu maksa, kas ir iekļauta Pilnajā cenā, ir saistīta tikai ar starpniecības pakalpojumu sniegšanu. Papildu pakalpojumi tiek sniegti bez maksas saskaņā ar šeit noteiktajiem nosacījumiem; obligātie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar nosacījumiem un izcenojumiem, kuri ir atrunāti šī Līguma 5.7. punktā.

    12. Līgums par pakalpojumu sniegšanu: ir vienošanās par pakalpojumu sniegšanu, noslēgtas starp Jums un Mums saskaņā ar šī Līguma 1.2.1. punktu, proti Līgums par pakalpojumu sniegšanu tiek noslēgts brīdī, kad Jūs saņēmāt Mūsu apstiprinājuma e-pastu par Jūsu maksājuma saņemšanu. Līguma par pakalpojumu sniegšanu nolūks ir noteikt līgumattiecības starp Jums un Mums, pamatojoties uz kuru Mēs nodrošināsim Jūs ar pakalpojumiem, kas ir saistīti ar Lidojumu (-iem) uz Jūsu izvēlēto (-tiem) Galamērķi (-iem) ar izvēlēto pārvadātāju par Pilnu cenu. Šie Noteikumi un nosacījumi ir katra Līguma par pakalpojumu sniegšanu neatņemama sastāvdaļa.

    13. Garantijagarantijas nozīme ir noteikta un definēta šī Līguma 4.1. punktā.

    14. Noteikumi un nosacījuminozīmē Mūsu noteikumus un nosacījumus atrunātos šajā Līgumā.

    15. Tīmekļa Vietneir vietne, kas atrodas 24fly.com, ieskaitot attiecīgo tirgu apakšdomēnus un / vai Mūsu citas vietnes, kurās varat veikt rezervāciju.

3. Pilnīga informācija. Jums ir jāsniedz Mums pilnīga, precīza un pareiza informācija un visi dati, kas ir nepieciešami, lai Mēs sniegtu Jums pakalpojumus (jo īpaši informācija un dati (ieskaitot personas datus), kas nepieciešami, lai noslēgtu Pārvadājuma līgumu ar izvēlēto pārvadātāju (-iem), norēķiniem un Lidojumu biļetēm (maršruts, piegāde un citu), kas tiek pieprasīta no Jums rezervācijas laikā vai jebkurā laikā pirms vai pēc tās veikšanas. Tas ir Jūsu pienākums nodrošināt, ka visa informācija ir pareiza un atjaunināta rezervēšanas un / vai ceļojuma laikā. Jāņem vērā arī tas, ka Jums ir jāsniedz visa informācija, izmantojot latīņu burtus. Mēs nenesam atbildību par jebkādiem zaudējumiem, papildu izmaksām vai citiem jautājumiem vai sarežģījumiem, kas var rasties sakarā ar to, ka nesniedzat Mums pilnīgu un precīzu informāciju.

4. Intelektuālais īpašums. Mēs saglabājam visas tiesības uz Mūsu tīmekļa Vietni un tās saturu, ieskaitot programmatūru, aparatūru, produktus, procesus, algoritmus, lietotāja saskarnes, tehnoloģisko kompetenci, tehnoloģijām, dizainparaugiem un citiem materiāliem vai nemateriāliem tehniskiem risinājumiem un materiāliem vai informāciju, ko Mēs piedāvājām Jums pakalpojumu sniegšanas laikā, vai ko Jūs esat saņēmis (-usi), izmantojot Mūsu tīmekļa Vietni. Ja vien tas nav skaidri noteikts šajā Līgumā, Jums nav piešķirta nekāda tiešā vai netiešā licence vai jebkāda veida tiesības uz Pakalpojumiem un / vai Mūsu tīmekļa Vietni vai jebkuru tā daļu, ieskaitot tiesības, iegūt jebkādu pirmkodu, datus, vai citus tehniskos materiālus, kas attiecas uz Mūsu Vietni. Visas tiesības, kuras šeit netiek piešķirtas tieši Jums, ir rezervētas Mums. Jebkurš darba izstrādājums, tā izstrādāšana, izgudrojumi, tehnoloģija vai materiāli, ko Mēs nodrošinām saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un / vai 

Līgumu par pakalpojumu sniegšanu vai, kurus Jūs saņemat, izmantojot Mūsu Vietni vai arī jebkādus citus pakalpojumus, ekskluzīvi pieder tikai Mums. Jūs nedrīkstat mainīt un / vai dekompilēt Mūsu pakalpojumu sniegšanai un Mūsu tīmekļa Vietnes darbībai izmantoto programmatūru; Jūs nedrīkstat kopēt šo programmatūru. Mēs, pēc saviem ieskatiem, varam izmantot visus rakstiskos vai mutiskos komentārus un ieteikumus, ko Jūs sniedzat saistībā ar Jūsu pasūtījumu un pakalpojumu saņemšanu un / vai Mūsu tīmekļa Vietnes izmantošanu. Turklāt visas autortiesības, preču zīmes, dizaina tiesības, datubāzes tiesības, patenti un citas intelektuālā īpašuma tiesības (reģistrētas un nereģistrētas) Vietnē pieder Mums un / vai trešajām personām. Mēs nepiešķiram Jums tiesības vai licenci izmantot jebkuru preču zīmi, dizainparaugu tiesības, datubāzes tiesības, autortiesības vai jebkādas citas tiesības attiecībā uz saturu, kas atrodams tīmekļa Vietnē, un kas pieder Mums vai atrodas Mūsu pārziņā, vai kas pieder jebkurai citai trešai personai, izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti šajos Noteikumos un nosacījumos.

5. Preču zīmes.Tīmekļa Vietnē redzamās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes (turpmāk tekstā – “Preču zīmes”) ir to īpašnieku reģistrētas un nereģistrētas preču zīmes. Visas Preču zīmes, kas saistītas ar aviosabiedrībām un citiem trešo personu pakalpojuma sniedzējiem, kuri ir redzami tīmekļa Vietnē, pieder to attiecīgajiem īpašniekiem, un Mēs izmantojam šīs Preču zīmes tikai Jūsu ērtībai. Nekas šajā Vietnē nav uzskatāms par Mūsu izvirzītu pretenziju uz šo trešo pušu Preču zīmēm, ne to piešķiršanu, liegumu iebilst vai kā citādāk. Šādas tiesības vai licence izmantot jebkuru Preču zīmi, kas ir redzama Mūsu Vietnē bez attiecīgās īpašnieka rakstiskas atļaujas, vai trešās personas, kam var piederēt Preču zīmes, kas redzamas tīmekļa Vietnē, atļaujas netiek piešķirtas. Jūsu ļaunprātīga Preču zīmes, kas tiek parādītas Tīmekļa Vietnē, izmantošana vai arī kāda cita tīmekļa Vietnes satura izmantošana ir stingri aizliegta. Jums ir jānodrošina, ka trešās puses satura izmantošana (Preču zīmes, logotipi, ūdenszīmes un citas reģistrētas detaļas) atbilst visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un attiecīgās trešās puses pakalpojumu sniedzēja intelektuālā īpašuma tiesībām un citām tiesībām. 

Jūs atzīstat un piekrītat, ka trešās puses saturs un pakalpojumi un visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas ir trešās puses saturā un pakalpojumos, paliks attiecīgās trešās puses pakalpojumu sniedzēja īpašums. Nevienu trešās puses satura un pakalpojumu daļu nedrīkst modificēt, dublēt, publicēt, augšupielādēt, izplatīt, tulkot, pielāgot, tirgot vai izmantot bez attiecīgās trešās puses pakalpojumu sniedzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas..


2. Līgums par pakalpojumu sniegšanu

Lai pilnībā atbilstu visiem spēkā esošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un noteikumiem, ar šī Līguma 2. punkta nosacījumiem Mēs sniedzam Jums visu obligāto informāciju pirms Līgums par pakalpojumu sniegšanu tiek noslēgts:

1. Pakalpojuma apraksts. Mūsu Pakalpojumi sastāv no:

    1. Piedāvāto lidojumu un to kombināciju atspoguļošanas Mūsu tīmekļa Vietnē;

    2. Starpniecības Pārvadājumu līguma noslēgšanā starp Jums un izvēlēto pārvadātāju; un

    3. Lidojuma biļešu (maršruta) piegādes izvēlētajam (-jiem) lidojumam (-iem), ko Jūs esat iegādājies saskaņā ar šī Līguma 1.2.1. punktu, saskaņā ar Rezervāciju, veikto Jūsu uzdevumā ar šī Līguma 2.17. punktu.

2. Papildus iepriekšminēto Pakalpojumu sniegšanai Mēs nodrošinām Jūs ar (ii) Mūsu papildu palīdzības pakalpojumiem, kas izpaužas kā “24fly” garantija Lidojuma atcelšanas, Lidojuma grafika maiņas vai Lidojuma kavējuma gadījumos, kā norādīts šī Līguma 4. un 5. punktā un (ii) obligātiem pakalpojumiem, atrunātiem šī Līguma 5.7. punktā.

3. Papildu pakalpojumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu pakalpojumi neietver pakalpojumus, kas saistīti ar papildu pakalpojumiem, piemēram, Jūsu papildu pakalpojumu pieprasījumu apstrādi, un Mums nav pienākuma sniegt šos papildu pakalpojumus. Tomēr Mēs varam Jums palīdzēt saprātīgā veidā apstrādāt šādu (-us) pieprasījumu (-us), pamatojoties uz atsevišķu vienošanos, noslēgto starp Jums un Mums par samaksu, par kuru abas puses iepriekš ir vienojušās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par papildu pakalpojumiem var iekasēt papildu maksu, ko piemēro Jūsu atlasītie pārvadātāji vai citas trešās personas, kas sniedz šos papildu pakalpojumus. Papildu pakalpojumi, izvēloties Lidojuma (-u) atcelšanu un / vai jebkāda veida kompensāciju apstrādi ar izvēlēto pārvadātāju, tiek apliktas ar papildu maksu 20 eiro apmērā, kas tiks atskaitīta no Lidojuma kompensācijas un / vai citas atlasītā pārvadātāja kompensācijas. Gadījumā ja kompensācijas summa ir mazāka par Mūsu maksu par Lidojuma atcelšanu vai kompensācijas pieprasījumu, Mēs nepiedāvāsim Jums šo papildu pakalpojumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šeit norādītā maksa neattiecas uz Lidojuma atcelšanu un / vai kompensācijas pieprasījumu saistībā ar “24fly” garantijas punktu.

4. Tālsakaru līdzekļi un izmaksas. Mēs neiekasēsim no Jums nekādas papildu maksas virs Pilnas cenas par distances saziņas līdzekļu izmantošanu, kurus Mēs izmantojam, lai sazinātos, apspriestos un noslēgtu Līgumu par pakalpojumu sniegšanu ar Jums, tas ir, par Mūsu saziņu ar Jums, izmantojot interneta tīklu vai telefona sakarus, nav jāmaksā.  Visas maksas, kas attiecas uz visiem tālruņa sakariem ar Mums, ir atkarīgas no Jūsu telefonu sakaru pakalpojumu sniedzēja; Mēs neesam atbildīgi par izmaksām, kas radušās, un Mēs šīs izmaksas Jums neatlīdzināsim. Tādējādi Jums iepriekš jāprasa rēķina maksātāja atļauja. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tālruņa sarunas starp Jums un Mums var tikt uzraudzītas, ierakstītas un saglabātas. Jūs līdz ar šo apliecināt un piekrītat, ka Jūsu saruna ar Mūsu darbiniekiem, apspriežot Jūsu sūdzību, pieprasījumu vai ieteikumu pa tālruni, var tikt ierakstīta audioieraksta formā, lai (i) Mēs sniegtu Pakalpojumus saskaņā ar 

Līgumu par pakalpojumu sniegšanu, (ii) lai veiktu iekšējās Pakalpojumu kvalitātes pārbaudes, (iii) lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un / vai (iv) lai krātu apliecinājumus par darījumiem, kas tiek īstenoti, izmantojot Mūsu klientu apkalpošanas nodaļu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka attiecībā uz telefona sarunas ieraksta mērķi, kas ir noteikts šī Līguma 2.3. (ii) un (iii) Punktos, Jūsu piekrišana tālruņu sarunas audio ierakstīšanai var tikt atsaukta jebkurā brīdī, komunikācijas laikā ar Mums.

5. Līgums par pakalpojumu sniegšanu un Pārvadājuma līgums ir divas atsevišķas tiesiskās attiecības. Jāatzīmē, ka, aizpildot rezervāciju, Jūs noslēdzat divus atsevišķus līgumus: (i) ar Mums – Līgumu par pakalpojumu sniegšanu un (ii) Pārvadājumu līgumu par gaisa pārvadājumiem, kas ir noslēgts ar izvēlēto (-iem) pārvadātāju (-iem). Šīs divas juridiskās attiecības ir savstarpēji neatkarīgas, noslēdzamas ar dažādām personām, (i) Jūs un Mēs no vienas puses, un (ii) Jūs un Jūsu izvēlētais pārvadātājs, no otras puses; šīs attiecības regulē dažādi noteikumi, nosacījumi un apstākļi, un tos parasti regulē dažādi tiesiskie rīkojumi. Apstākļi, saskaņā ar kuriem Jūs varat atsaukt un / vai grozīt Līgumu par pakalpojumu sniegšanu, ir skaidri noteikti šajos Noteikumos un nosacījumos (attiecībā uz atteikuma tiesībām skat. šī Līguma 9.2. punktu). Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar šī Līguma 2.17. punktu, kas nosaka atbrīvojumu no atteikuma tiesībām no līguma 14 dienu laikā pēc tā noslēgšanas saskaņā ar piemērojamo ES regulu, attiecas uz Līgumu par pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts starp Jums un Mums. Kas attiecas uz atteikuma tiesībām no līguma, kas ir noslēgts ar izvēlēto pārvadātāju, tiek piemēroti katra attiecīgā izvēlētā pārvadātāja noteikumi un nosacījumi. Noslēdzot Līgumu par pakalpojumu sniegšanu, Jūs paziņojat un apliecināt Mums, ka Jums ir nepieciešamā tiesībspēja un rīcībspēja, lai stātos un ievērotu šos Noteikumus un nosacījumus, un ka Jūs esat iepazinies (-usies) ar katra attiecīgā izvēlētā pārvadātāja noteikumiem un nosacījumiem, proti, viņu noteikumiem par iespējamo Pārvadājuma līguma atsaukšanu vai izbeigšanu, Lidojuma atcelšanu un maiņu un / vai citām izmaiņām, kas saistītas ar Lidojumu (-iem).

6. Līgumu par pakalpojumu sniegšanu glabāšana. Mēs uzglabājam visus Līgumus par pakalpojumu sniegšanu digitāli Mūsu iekšējām vajadzībām. Ja Jūs vēlaties tos redzēt, lūdzu, sazinieties ar Mums.

7. Līguma par pakalpojumu sniegšanu valoda. Līgums par pakalpojumu sniegšanu tiek izpildīts valodā, kuru Jūs izvēlējāties Mūsu Vietnē rezervēšanas laikā. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka juridiski saistošais spēks ir tikai šeit norādītai Noteikumu un nosacījumu angļu versijai. Tulkošana ir sniegta tikai lietotāja ērtībai. Atšķirības starp tulkojumu un angļu valodas versiju gadījumā, kas minēts šajos Noteikumos un nosacījumos, dominē to angļu versija.

8. Tehniskie pasākumi, lai noslēgtu Līgumu par pakalpojumu sniegšanu ar Mums / datu labošana. Mūsu tīmekļa Vietne satur interaktīvu tīmekļa saskarni, ar kuras palīdzību tiek noslēgts Līgums par pakalpojumu sniegšanu starp Jums un Mums, aizpildot un nosūtot Mums tiešsaistes pasūtījuma veidlapu un veicot tiešsaistes maksājumu saskaņā ar šī Līguma 1.2.1. Punktu. Pirms tiešsaistes pasūtījuma veidlapas sūtīšanas, Jums ir jāpārbauda, jāizmaina un ir jāveic visi attiecīgie ievadīto datu labojumi.

9. Rīcības kodekss. Pakalpojumu sniegšanas laikā mēs vienmēr ievērojam visus piemērojamos Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktus un noteikumus, kā arī Mūsu iekšējos klientu apkalpošanas principus un personas datu aizsardzības noteikumus. Mēs izvēlamies nepubliskot šos iekšējos noteikumus un principus.

10. Noteiktās cenas. Mūsu Vietnē norādītās cenas ietver Galamērķa bāzes tarifu, lidostas nodevas, degvielas maksu, PVN un maksu par Mūsu pakalpojumiem. Visas šīs kotētas cenas sastāvdaļas tiek parādītas kā vienotā Pilnā cena. Tomēr, ņemot vērā Mūsu pakalpojumu raksturu, Mūsu cenās nevar iekļaut nekādas papildu maksas, ko iekasē izvēlētais pārvadātājs vai kāda cita trešā persona saistībā ar pārvadājumiem uz Galamērķi. (Plašāku informāciju skatīt šī Līguma 3.1. Punktā).

11. Teritoriālie ierobežojumi. Mūsu Pakalpojumu sniegšanai nav nekādu teritoriālu ierobežojumu, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

12. Noslēdzot Līgumu par pakalpojumu sniegšanu, Mēs apņemamies izpildīt Mūsu saistības, kas ir saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, un Jūs apņematies maksāt Mums Pilnu cenu saskaņā ar šī Līguma 3.1. Punktu. Pabeidzot rezervāciju, Jūs pieņemat Mūsu piedāvājumu un noslēdzat Līgumu par pakalpojumu sniegšanu ar Mums.

13. Mēs paturam tiesības mainīt vai atcelt visus Lidojumus, kurus Mēs Jums piedāvājam, ja mainās izvēlētā pārvadātāja piedāvājums (īpaši, ja izmaiņas attiecas uz izvēlētajām Lidojuma biļetēm). Ja Pakalpojumu sniegšanas laikā pārvadājuma nosacījumus maina izvēlētais pārvadātājs, Mēs par to pienācīgi informēsim Jūs un darīsim visu iespējamo, lai piedāvātu Jums saprātīgas pārvadājuma alternatīvas iespējas un rīkotos saskaņā ar šī Līguma 9.2. Punktu.

14. Līguma par pakalpojumu sniegšanu tūlītēja izpilde un 14 dienu noilguma termiņš. Ņemot vērā Mūsu Pakalpojumu raksturu, kuru Mēs sāksim sniegt tūlīt pēc Līguma par pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas ar Jums, tas ir, pirms 14 dienu atteikuma termiņa notecēšanas, saskaņā ar ES tiesību aktiem, Jūs nevarat atteikties no Līguma par pakalpojumu sniegšanu 14 dienu laikā pēc tā noslēgšanas vai arī jebkurā laikā pēc tam pat tad, ja esat ES dalībvalsts pilsonis, kuram šīs tiesības parasti piemēro. Pēc Līguma par pakalpojumu sniegšanu starp Jums un Mums noslēgšanas, tiek uzskatīts, ka Jūs pieprasāt Mūsu tūlītēju pakalpojumu sniegšanu. Šī Līguma 2.17. Punkts neietekmē iespēju izstāties no Līguma par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar nosacījumiem, kas ir noteikti šī Līguma 9.2. punktā.

15. Starpniecība Pārvadājumu līguma noslēgšanā. Mēs nesam primāru atbildību par starpniecību Pārvadājuma līguma noslēgšanā starp Jums un izvēlēto pārvadātāju. Veicot rezervāciju, Jūs autorizējat Mūs noslēgt starpniecības līgumu starp Jums un Jūsu izvēlēto pārvadātāju. Jebkāds šāda Pārvadājuma līguma saturs tiks noteikts pēc Jūsu izvēlētā Galamērķa un citiem Lidojuma atribūtiem, piedāvātiem Mūsu Vietnē un pēc izvēlētā pārvadātāja pārvadājuma nosacījumiem. Starpniecība Pārvadājumu līguma noslēgšanā var tikt piemērota vairāk nekā vienai personai un / vai trešās personas (-u) pārvadāšanai (Jūs neesat pārvadājamā persona); Taču Pārvadājuma līgums vienmēr tiek noslēgts starp Jums (persona, kas veic rezervāciju) un izvēlēto pārvadātāju. Cena par pārvadājuma pakalpojumiem, kuri tiek sniegti saskaņā ar Mūsu starpniecības līgumu ar izvēlēto (-iem) pārvadātāju (-iem), ir iekļauta Pilnajā cenā (šī Līguma 3.1. Punkts) un neietver nekādus papildu pakalpojumus, ko sniedz izvēlētais pārvadātājs saistībā ar Pārvadājumu uz Galamērķi. Uz šiem Līguma 2.13. un 9.2. Punktiem attiecās ierobežojumi, Mums ir jānoslēdz Pārvadājuma līgums Jūsu vārdā bez nepamatotas kavēšanās uzreiz pēc tam, kad Mēs esam saņēmuši Pilnas cenas maksājumu, ko Jūs veicat saskaņā ar šī Līguma 1.2.1. Punktu, un kura nolūkā Jūs devāt Mums tiesības rīkoties Jūsu vārdā, pārstāvot Jūs attiecībās ar izvēlēto (-iem) pārvadātāju (-iem); vidēji mēs noslēdzam Pārvadājuma līgumu (-us) 30 minūšu laikā, ja vien nav skaidri noteikts citādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Līgums par pakalpojumu sniegšanu starp Jums un Mums un Pārvadājuma līgums starp Jums un izvēlēto (-iem) pārvadātāju (-iem) ir divi atsevišķi līgumi.

16. Pilnvara. Ja Pakalpojums (-i) tiek sniegts (-i) Jums tikai, pamatojoties uz pilnvaru, Jūs, noslēdzot Pakalpojuma līgumu ar Mums, pilnvarojat Mūs un piešķirat Mums pilnvaras pārstāvēt Jūs pilnā apjomā, lai sniegtu visus Mūsu pakalpojumus. Ja ir nepieciešama rakstveida pilnvara, Jums tā ir jānodrošina Mums pēc Mūsu pieprasījuma.

17. Lidojuma biļešu piegāde. Mēs nosūtīsim Jums mūsu e-biļeti (s) ar atbilstošo PDR par katru attiecīgo Lidojumu, nopirkto no atlasītā pārvadātāja uz Jūsu e-pasta pastkastīti, e-pasta adresi, kuru Jūs ievadījāt tiešsaistes pasūtījuma veidlapā, veicot rezervāciju Mūsu Vietnē. Ir svarīgi, lai Jūs ievadītu savu e-pasta adresi pareizā un nepārtrauktā (nesaīsinātā) veidā. Mēs nenesam atbildību par kļūdainu e-biļetes piegādi vai Lidojuma biļetes nepiegādāšanu, ja to izraisīja Jūsu kļūdainā rīcība, piemēram, nepareizas e-pasta adreses ievadīšana vai nepareizie e-pasta iestatījumi. Jums jāpaziņo Mums par jebkādām izmaiņām Jūsu kontaktinformācijā, kas var ietekmēt Mūsu spēju piegādāt pasūtīto Lidojuma e-biļeti (-s). Lūdzu, atgādinām, ka Mēs nepiegādājam Lidojuma e-biļeti (-es) papīra formātā. Lūdzu, izdrukājiet Lidojuma e-biļeti (-es), iekāpšanas talonu (-us), vīzu (-as), pases kopiju un / vai citus ceļojuma dokumentus, ko pieprasa izvēlētais (-ie) pārvadātājs (-i) un / vai attiecīgās iestādes, un paņemiet tos līdz uz lidostu.


3. Maksas, izmaksas un nodevas

1. Pilna cena. Pilna cena, kas tiek rādīta Mūsu Vietnē, ir galīgā Lidojuma biļešu cena, un tā ietver bāzes tarifu Galamērķim, lidostas nodevas, degvielas maksu, PVN un Mūsu pakalpojumu cenu. Tomēr tajā nav iekļautas citas maksas, maksājumi vai samaksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar Jūsu pārvadājumu saskaņā ar Pārvadājuma līgumu, kurus nodrošina izvēlētais (-ie) pārvadātājs (-i) un / vai trešās personas, piemēram, Papildu pakalpojumi, tūrisma nodokļi, bankas maksājumi, nodevas par vīzu, lidostas transfēra maksas utt. Jums jāmaksā Pilna cena ar maksājumu karti vai citu tiešsaistes maksājumu veidu, kas tiek piedāvāts Mūsu Vietnē, ievadot nepieciešamos datus attiecīgajā tiešsaistes veidlapā Mūsu tīmekļa Vietnē. Kamēr Mēs nesaņemsim Pilnu cenu no Jums un apstiprināsim tās pieņemšanu, Mums nav jāuzsāk nekāda Pakalpojuma (-u) sniegšana.


4. 24fly garantijas un papildu pakalpojumi – kavēšanās un anulēšana

Lai piedāvātu Jums vislabāko pakalpojumu, Mēs piedāvājam Jums ekskluzīvu un unikālu Lidojuma maiņas, kavēšanās un atcelšanas politiku, ko sauc par 24fly garantiju, kā aprakstīts turpmāk šajā Līgumā (turpmāk tekstā – “24fly Garantija”).

Mūsu 24fly Garantijas pakalpojumu programmas mērķis un apjoms ir padarīt Jūsu ceļojumu, pēc iespējas gludāku un ērtāku. Šim nolūkam Mēs nodrošinām, ka situācijās, kad Jūsu lidojums (-i) tiek pārcelts (-i), aizkavēts (-i) vai atcelts (-i), Mēs, aktivizējot 24fly Garantiju, piedāvāsim Jums piemērotu alternatīvu (-us) Lidojumu (-us) vai citus transportlīdzekļus uz Jūsu Galamērķi vai arī atmaksāsim cenu, ko Jūs samaksājāt par visiem Lidojumiem, kurus nevar izmantot. Saskaņā ar šeit izklāstītajiem noteikumiem mēs nodrošinām Jums garantētu risinājumu iepriekšminētajai (-am) situācijai (-ām), kas var negatīvi ietekmēs Jūsu ceļojumu uz Jūsu Galamērķi saskaņā ar šeit izklāstītajiem nosacījumiem.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka 24fly Garantija var tikt piemērota tikai gadījumos, kad Jūsu lidojums (-i) tiek pārcelts (-i), aizkavēts (-i) vai atcelts (-i) sakarā ar faktoriem, kas var rasties standarta gaisa pārvadājumu gaitā. Tādējādi 24fly Garantiju var piemērot nepārvaramas varas gadījumos (sk. 5.3. Punktu) tikai ierobežoti (daļēji). Turklāt 24fly Garantija nevar tikt piemērota gadījumos, kad Jūs veicat izmaiņas Lidojumu sarakstā (-os) bez Mūsu vai Mūsu klientu apkalpošanas nodaļas iepriekšējā apstiprinājuma.

1. 24fly Garantija. Visā visumā, 24fly Garantijas darbības joma ir sadalīta divās kategorijās, pamatojoties uz smaguma pakāpi:

    Scenārijs “A” (vairāk nekā 48 stundas pirms izbraukšanas)

    Vairāk nekā 48 stundas līdz izbraukšanai. 24fly Garantija, kas ir noteikta šī Līguma 4.1. Punktā a) attiecas tikai uz izmaiņām vai Lidojuma atcelšanu, kas tika paziņoti vairāk nekā 48 stundas pirms pirmā attiecīgā Lidojuma izlidošanas, kas var negatīvi ietekmēt Jūsu     spēju sasniegt Galamērķi, vai ja Jūsu ierašanās Galamērķī tiek atlikta uz laiku, kas pārsniedz 24 stundas pēc sākotnējās ieplānotajās ierašanās, tas ir, sakarā ar Lidojuma (-u) maiņu (-ām) vai atcelšanu (-ām), Jūs vai nu nokavēsiet Savu savienojuma Lidojumu (-us),     vai arī Jūsu Lidojums (-i) tiks atcelts (-i) (turpmāk tekstā – “Scenārijs “A””).

    Šajā gadījumā Jūs uzzināt par Jūsu Lidojuma (-u) maiņu vai atcelšanu saskaņā ar Scenāriju “A”. Jums nekavējoties ir jāinformē Mūs par šādām izmaiņām vai atcelšanu vai nu pa telefonu, e-pastu vai ar tiešsaistes tērzēšanu, kas ir pieejama Mūsu Vietnē. Ja Jūs     nepaziņosiet Mums par šādām Lidojuma izmaiņām vai atcelšanu (-ām) bez pamatotas kavēšanās, Jums nebūs tiesību saņemt 24fly Garantiju. Gadījumā, ja Mēs pirmie tiekam informēti par Jūsu Lidojuma izmaiņām vai atcelšanu saskaņā ar Scenāriju “A”, Mēs ar     Jums sazināsimies saprātīgā laikā pēc tam, kad būsim uzzinājuši par šādām Lidojuma izmaiņām vai atcelšanu (-ām).

    Kad Mēs esam informēti par Lidojuma maiņu (-ām) vai atcelšanu (-ām) saskaņā ar Scenāriju “A”, Mēs, pēc Mūsu ieskatiem, piedāvāsim Jums vienu no šādiem risinājumiem:

  • Mēs meklēsim alternatīvu transportu uz Jūsu Galamērķi. Ja Mēs atrodam saprātīgu alternatīvu, Mēs piedāvāsim Jums alternatīvu (-us) Lidojumu (-us) vai citus transportlīdzekļus uz Jūsu izvēlēto Galamērķi pilnībā uz Mūsu rēķina. Gadījumā, ja Mēs nevaram nopirkt piedāvāto (-os) alternatīvo (-os) Lidojumu (-us) vai citus transportlīdzekļus Jums tiešsaistē, Jūs varat iegādāties attiecīgo (-as) biļeti (-es) uz alternatīvo transportlīdzekli lidostā, par ko vienojāmies gan Mēs, gan Jūs, un Mēs atmaksāsim Jums šo biļešu cenu saskaņā ar šī Līguma 5. Punkta nosacījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nekādi papildu pakalpojumi vai papildu jauninājumi attiecībā uz saskaņoto (-ām) alternatīvo (-ām) biļeti (-ēm) netiks piemēroti.
  • Mēs piedāvājam Jums atlīdzību par summu, kuru Jūs samaksājāt par visiem neizmantotajiem Lidojumiem ceļā uz Jūsu izvēlēto Galamērķi saskaņā ar šī Līguma 5. Punktu. Šāds risinājums, visticamāk, tiks Jums piedāvāts gadījumā, ja Mēs nespēsim Jums piedāvāt pieņemamu alternatīvu transportu.

2. Jums ir pienākums nekavējoties Mums atbildēt pēc Mūsu informācijas par piedāvāto (-iem) risinājumu (-iem) saņemšanas; visos gadījumos ne vēlāk kā 24 stundu laikā kopš Mūsu pirmā paziņojuma par risinājumu (-iem), šāds risinājums tiek uzskatīts par piegādātu Jums saskaņā ar šī Līguma 4.3. Punktu, vai arī jebkurā īsākā saprātīgā laika periodā pirms pirmā nākamā Lidojuma plānotā izlidošanas laika. Pēc šī minētā 24 stundu laika perioda vai atbildēm paredzētā īsāka termiņa šis piedāvājums kļūst par spēkā neesošu, tādēļ Jums šajā jautājumā turpmāk nebūs tiesību uz 24fly Garantiju.

    Scenārijs “B” (mazāk nekā 48 stundas pirms izbraukšanas)

    Mazāk nekā 48 stundas pirms izbraukšanas – 24fly Garantija, kas noteikta šī Līguma. 4.1. Punktā b) attiecas tikai uz Lidojuma (-u) kavēšanos (-ās) vai Lidojuma (-u) atcelšanu (-as), kas paziņots (-i) mazāk nekā 48 stundas pirms pirmā attiecīgā Lidojuma izlidošanas,     kas var negatīvi ietekmēt Jūsu spēju sasniegt Galamērķi, vai Jūsu ierašanas Galamērķī tiek atlikta par vairāk nekā 24 stundām pēc sākotnējās ieplānotajās ierašanās, tas ir, sakarā ar Lidojuma (-u) maiņu (-ām) vai atcelšanu (-ām), Jūs vai nu nokavēsiet savu     savienojuma Lidojumu (-us), vai arī Jūsu lidojums (-i) tiks atcelts (-i) (turpmāk tekstā – “Scenārijs “B””).

    Šajā gadījumā Jūs uzzināt par Jūsu Lidojuma (-u) maiņu vai atcelšanu saskaņā ar Scenāriju “B”. Jums nekavējoties ir jāinformē Mūs par šādām izmaiņām vai atcelšanu vai nu pa telefonu, e-pastu vai ar tiešsaistes tērzēšanu, kas ir pieejama Mūsu Vietnē. Ja Jūs     nepaziņosiet Mums par šādām Lidojuma izmaiņām vai atcelšanu (-ām) bez pamatotas kavēšanās, Jums nebūs tiesību saņemt 24fly Garantiju. Gadījumā, ja Mēs pirmie tiekam informēti par Jūsu Lidojuma izmaiņām vai atcelšanu saskaņā ar Scenāriju “B”, Mēs ar     Jums sazināsimies saprātīgā laikā pēc tam, kad būsim uzzinājuši par šādām Lidojuma izmaiņām vai atcelšanu (-ām).

    Kad Mēs esam informēti par Lidojuma maiņu (-ām) vai atcelšanu (-ām) saskaņā ar Scenāriju “B”, Jūs varēsiet izvēlēties vienu no šādiem risinājumiem, pēc Jūsu ieskatiem:

  • Mēs meklēsim alternatīvu transportu uz Jūsu Galamērķi. Ja Mēs atrodam saprātīgu alternatīvu, Mēs piedāvāsim Jums alternatīvu (-us) Lidojumu (-us) vai citus transportlīdzekļus uz Jūsu izvēlēto Galamērķi pilnībā uz Mūsu rēķina. Gadījumā, ja Mēs nevaram nopirkt piedāvāto (-os) alternatīvo (-os) Lidojumu (-us) vai citus transportlīdzekļus Jums tiešsaistē, Jūs varat iegādāties attiecīgo (-as) biļeti (-es) uz alternatīvo transportlīdzekli lidostā, par ko vienojāmies gan Mēs, gan Jūs, un Mēs atmaksāsim Jums šo biļešu cenu saskaņā ar šī Līguma 5. Punkta nosacījumiem. Gadījumā, ja Mēs nevaram atrast saprātīgu alternatīvu Lidojumu (-us) vai citus transportlīdzekļus sakarā ar nesamērīgu cenu starpību starp potenciālo alternatīvo pārvadājumu un sākotnējo neizmantoto Lidojumu cenu, Mēs varam ar Jums vienoties par Mūsu proporcionālo ieguldījumu saskaņotu alternatīvo transportu apmaksāšanā. Šī iespēja tiks noteikta un saskaņota katrā atsevišķā gadījumā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nekādi papildu pakalpojumi vai papildu jauninājumi attiecībā uz saskaņoto (-ām) alternatīvo (-ām) biļeti (-ēm) netiks piemēroti. Izņēmuma gadījumos, kad Jūsu Lidojums (-i) tiek atcelts (-i) vai Jūs nokavējāt savienojuma Lidojumu (-us) Lidojuma aizkavēšanās dēļ un nevarat sazināties ar Mums, lai apspriestu šo jautājumu, Jūs varat iegādāties biļeti (-es) alternatīvam pārvadājumam bez iepriekšējas vienošanās starp Jums un Mums, un Mēs atmaksāsim Jums biļešu cenu alternatīvam pārvadājumam līdz summai, kura divreiz pārsniedz sākotnējo neizmantoto Lidojuma (-u) cenu (-as) ceļā uz Jūsu Galamērķi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums ir tiesības uz šo kompensāciju saskaņā ar šī Līguma

3. Jums ir pienākums nekavējoties Mūs informēt par Jūsu izdarīto izvēli pēc Mūsu informācijas par piedāvāto risinājumu saņemšanas; visos gadījumos ne vēlāk kā 12 stundu laikā kopš Mūsu paziņojuma par risinājumu, šāds risinājums tiek uzskatīts par piegādātu Jums saskaņā ar šī Līguma 4.3. Punktu, vai arī jebkurā īsākā saprātīgā laika periodā pirms pirmā nākamā Lidojuma plānotā izlidošanas laika. Pēc šī minētā 12 stundu laika perioda vai atbildēm paredzētā īsāka termiņa šis piedāvājums kļūst par spēkā neesošu, tādēļ Jums šajā jautājumā turpmāk nebūs tiesību uz 24fly Garantiju.

4. Vairāku Galamērķu maršruti. Ja ir notikusi Lidojuma kavēšanās, Lidojuma (-u) maiņa vai atcelšana, kas ietekmēs visus Jūsu Lidojumus viena brauciena posmā, Mēs centīsimies atrast alternatīvu maršrutu uz Jūsu starpposma Galamērķi. Ja tas nav iespējams, un Jūs nevarat sākt savu braucienu un nav izmantojis (-jusi) nevienu no rezervētajiem Lidojumiem Savā maršrutā, tad saskaņā ar šī Līguma 5. Punktu šeit var tikt piemērota kompensācija par visiem Lidojumiem šajā brauciena segmentā.

5. Saziņa un paziņojumi. Ja nav pierādījumu par iepriekšēju saņemšanu, visi Mūsu paziņojumi vai cita veida nodota informācija, kas tiek nosūtīta vai citādi paziņota Jums, tiek uzskatīts par piegādātu paziņojuma nosūtīšanas datumā un laikā ar apstiprinājumu par nepārtrauktu pārraidi, ja paziņojums ir piegādāts, izmantojot distanciālos saziņas līdzekļus vai dienā un laikā, kad atpakaļ tika saņemts un nepareizi noraidīts apstiprinājums, bet nekādā gadījumā ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc Mūsu paziņojuma nosūtīšanas, izmantojot e-pastu, tālruņa īsziņu (SMS) vai jebkurus cita veida distanciālos saziņas līdzekļus, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi vai tālruņa numuru, vai citu sakaru kanālu, kuru Jūs norādījāt, Rezervācijas laikā vai citādi iepriekš paziņojot to Mums. Lai novērstu šaubas, lūdzu, ņemiet vērā, ka visi Mūsu paziņojumi tiek uzskatīti par piegādātiem Jums pēc 12 stundu notecēšanas pēc pirmā paziņojuma par šo jautājumu nosūtīšanas vai nu uz Jūsu e-pastu, mobilo tālruni vai arī citu saziņas kanālu. Gadījumā ja Jūs Mums neatbildat uz šādu paziņojumu saskaņā ar šī Līguma 4.1. a) Punktu un / vai 4.1. b) Punktu, ir jāņem vērā, ka Jūs vairs nevarat pretendēt uz 24fly Garantiju.

6. Mūsu papildu pakalpojumi. Pakalpojumi, kas ir norādīti turpmāk šī Līguma 4.4.1., 4.4.2. un 4.4.3. Punktos var tikt piemēroti, ja iestājas apstākļi, definēti Scenārija “B”, kas ir paredzēts šī Līguma 4.1. b) Punktā un, kas risinās Mūsu 24fly Garantijas ietvaros. Šos pakalpojumus var aktivizēt Mūsu klientu apkalpošanas nodaļā, kad Jūs sazināties ar viņiem sakarā ar Lidojuma kavēšanos vai atcelšanu, un Jums nav likumīga pamata pieprasīt šo papildu pakalpojumu sniegšanu, jo jebkāda veida papildu pakalpojumi ir vienīgi Mūsu izvēles ziņā, un par to sniegšanu ir jāvienojas brīdī, kad Jūs sazināties ar Mūsu klientu apkalpošanas nodaļu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo papildu pakalpojumu aktivizēšanas gadījumā Jums būs jāsedz izdevumi par šo papildu pakalpojumu izmantošanu un jāsniedz Mums kvīts (-is), kas apliecina Jūsu izdevumus. Mēs atmaksāsim Jūsu izdevumus, pamatojoties uz šādām kvītīm, nepārsniedzot summu, kas ir norādīta turpmāk.

  • Nakšņošanas izmitināšana - šī iespēja var kļūt Jums pieejama, ja Jūsu lidojums ir īslaicīgi aizkavēts vai atcelts, un Jums ir jāpaliek lidostā pa nakti, un Jūsu alternatīvs savienojuma lidojums izlido pēc pusnakts (plkst. 12:00), un ja Jums ir jāpaliek lidostā vairāk nekā 10 stundas. Mēs arī varam piedāvāt izmitināšanu, ja (i) Jūs esat pieņēmis (-usi) Mūsu piedāvātās izmaiņas Lidojumam, kas izlido nākamajā dienā, un (ii) ja Jūs esat pieņēmis (-usi) Mūsu piedāvājumu rezervēt numuru viesnīcā Jūsu vārdā par uz Mūsu rēķina.
  • Alternatīvais transports – ja Mēs nevaram rezervēt savienojuma Lidojumu sekojošo iemeslu dēļ: a) visi piemērotie Lidojumi tika izpārdoti un / vai b) attiecīgajā dienā šāds brauciens netiek piedāvāts, Mēs varam griezties uz citām lidostām tuvu esošā apkārtnē, lai atrastu alternatīvā Lidojuma iespēju. Ja iestājas šādi apstākļi, ar nosacījumu, ka visas izmaksas ir iepriekš saskaņotas ar Mūsu klientu apkalpošanas nodaļu, Mēs varam daļēji segt Jūsu izmaksas par izvēlēto transporta veidu, kuru Jūs izmantosiet, lai nokļūtu uz citu lidostu. Tas var ietvert: vilcienu, autobusu vai taksometru, un tajā būs iekļauti visi pasažieri, kuri ir rezervējuši ceļojumu ar Mūsu starpniecību. Šīs alternatīvās transporta maksimālais limits ir 100 eiro; ieskaitot visus pasažierus.
  • Kompensācija par maltītēm un dzērieniem - ja Jūsu savienojuma lidojums tiek aizkavēts vairāk nekā 6 stundas, Mēs esam gatavi segt dzērienu izmaksas līdz 10 eiro par pasažieri, kuri ir rezervējuši ceļojumu ar Mūsu starpniecību.

7. Ja aviokompānija un / vai lidosta piedāvās Jums kādas no iepriekšminētajām alternatīvām, Mēs esam atbrīvoti no jebkāda veida atbildības par turpmākas kompensācijas un / vai atlīdzības izmaksāšanas Jums.


5. 24fly Garantija un papildu pakalpojumi: kompensācijas, izņēmumi, ierobežojumi, prasības par atlīdzību

1. 24fly Garantijas atmaksas politika. Mēs garantējam, ka atmaksāsim Jums pilnu vai daļēju Lidojuma biļetes (-šu) cenu (-as) uz Jūsu Galamērķi, kuru Jūs personīgi iegādājāties saskaņā ar šī Līguma 4. Punktu, ievērojot šādus nosacījumus:

    1. Iegādātajām Lidojuma biļetēm ir jābūt Lidojumam, kuru Jums piedāvājām Mēs (izmantojot Mūsu palīdzības pakalpojumus). Ja Jūs veicat izmaiņas Lidojuma maršruta grafikā, kas bija rezervēts ar Mūsu starpniecību bez Mūsu ziņas, personīgi sazinoties ar     pārvadāju bez Mūsu iepriekšējā apstiprinājuma un ja rodas problēmas, 24fly Garantija kļūst spēkā neesoša un tādējādi Jums nebūs tiesību pieprasīt jebkāda veida kompensāciju no Mums;

    2. Mums ir jāsaņem Jūsu pieprasījums par naudas līdzekļu atmaksu 7 dienu laikā no dienas, kad Jums bija paredzēts ierasties Jūsu Galamērķī saskaņā ar sākotnējo Lidojuma grafiku;

    3. Līdz ar kompensācijas pieprasījumu Jums ir jāiesniedz Mums saprotams un nepārprotams maksājuma saņemšanas dokuments par alternatīvu Lidojumu vai citu transporta veidu un biļeti alternatīvajam (-iem) Lidojumam (-iem) vai citiem transportlīdzekļiem,     un vismaz vienā no šiem dokumentiem ir jābūt skaidri norādītai Lidojuma informācijai (jo īpaši lidojuma (-u) datumam un laikam, kā arī izlidošanas un ierašanās vietai) vai informācijai, kas attiecas uz citiem transportlīdzekļiem, informācijai par cenām un     pasažiera vārdu;

    4. Ja Mēs neesam tie, kas piedāvāja alternatīvu Lidojumu vai citu transporta veidu, Mēs atmaksāsim Jums pilnu vai daļēju cenu, kas sākotnēji tika samaksāta par Jūsu braucienu saskaņā ar šajā Līgumā paredzētiem nosacījumiem. Šajā gadījumā, ja Jūsu ceļojums     sastāv no vairāk nekā viena posma, un Jūs jau izmantojāt noteiktus Lidojumus, Mēs atmaksāsim Jums neizmantotā (-o) lidojuma (-u) sākotnējo cenu uz jūsu Galamērķi.

2. 24fly Garantija – Izņēmumi. Ja Jūs pēc tam, kad esat noslēdzis (-usi) Līgumu par pakalpojumu sniegšanu ar Mums, veiksiet izmaiņas jau nopirktā (-o) Lidojuma (-u) grafikā bez Mūsu starpniecības, mūsu Garantijas 24fly piedāvājums, kas ir definēts šī Līguma 4. Punktā automātiski paliek spēkā neesošs, un Jums nav nekādu tiesību pieprasīt no Mums sniegt jebkādus 24fly Garantijā definētos pakalpojumus. Šis noteikums neliedz Jums iegādāties alternatīvo (-us) Lidojumu (-us) saskaņā ar šī Līguma 4.2. un / vai 4.3. Punktiem – ja Jūs to darāt saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Mūsu piedāvāta 24fly Garantija paliks spēkā un var tikt pieprasīta. Gluži pretēji, ja Jūs grozīsiet vai mainīsiet sākotnējā (-o) Lidojuma (-u) grafiku, kas tika pasūtīts Rezervācijas laikā, bez Mūsu klientu apkalpošanas nodaļas iepriekšējā apstiprinājuma un tā atbalsta, 24fly Garantija kļūst spēkā neesoša, un Mēs tiekam atbrīvoti no jebkuriem pienākumiem un jebkurām problēmām, kas var rasties Jūsu ceļojuma laikā.

3. 24fly Garantijas ierobežojums – nepārvaramā vara (force majeure). Lūdzu, ņemiet vērā, ka 24fly Garantija pilnībā neattiecas uz visiem Lidojuma kavējumu, izmaiņu vai atcelšanas gadījumiem, jo ​​Mūsu 24fly Garantijas programma ir ierobežota gadījumos, kad šādu negatīvu notikumu ir izraisījuši ārkārtēji nepārvaramās varas apstākļi, kurus nevarēja novērst, pat ja visi pienācīgie pretpasākumi būtu tikuši veikti. Šādi apstākļi jo īpaši var rasties politiskās nestabilitātes, meteoroloģisko apstākļu gadījumā, kas nav saderīgi ar attiecīgā Lidojuma darbību, drošības risku, negaidītu Lidojuma drošības trūkumu un streiku, kas ietekmē apkalpojošā gaisa pārvadātāja darbību (turpmāk tekstā – “nepārvaramā vara”). Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajos gadījumos 24fly Garantija nevar tikt piemērota attiecībā uz Lidojumu, kuru skar nepārvaramās varas apstākļi, un ka par alternatīva (-u) Lidojuma (-u) un / vai cita veida alternatīva transporta nodrošināšanu ir atbildīgs attiecīgais Pārvadātājs. Tomēr 24fly Garantija var tikt piemērota attiecībā uz savienojuma lidojumu (-iem), kuru Jūs nevarējāt izmantot nepārvaramās varas apstākļu dēļ.

4. 24fly Garantijas ierobežojums – savienojuma Lidojums (-i), kas ir izsniegts kā vienotā aviosabiedrības e-biļete (PDR). Mūsu 24fly Garantija, definētā šī Līguma 4. Punktā neattiecas uz savienojuma lidojumu (-iem), ko identificē ar vienoto aviokompānijas e-biļeti (PDR). Pārvadātāji, kas apkalpo šo savienojuma Lidojumu (-us), nes pilnu atbildību par visiem ar to saistītajiem iespējamajiem jautājumiem. Šajos gadījumos, lūdzu, sazinieties ar izvēlēto pārvadātāju vai aviokompāniju, kas veic šos Lidojumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs nokavēsiet vienu Lidojumu savienojuma Lidojumu virknē ar vienoto aviokompānijas e-biļeti (PDR), Jums var nesanākt izmantot kādu no tālāk minētajiem Lidojumiem; Jums ir jāpārbauda katra izvēlētā (-o) pārvadātāja (-u) politika, jo Mēs neesam atbildīgi par neērtībām, kas Jums varētu rasties saistībā ar šo jautājumu.

5. Atmaksas process. Ja Jums, saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ir tiesības saņemt pilnas vai daļējas cenas atmaksu, kuru Jūs sākotnēji samaksājāt ar Mūsu starpniecību, vai Jums pienākas cits kompensācijas veids, tā tiks atmaksāta uz maksājumu kartes kontu, kuru Jūs izmantojāt, lai samaksātu Mums pilnu cenu. Tas var ilgt līdz 20 darba dienām; ja tas nav iespējams, kompensācija tiks izmaksāta, izmantojot metodi, par kuru Jūs un Mēs savstarpēji vienosimies 14 dienu laikā pēc tam, kad Mēs panākam šāda veida vienošanos par atmaksas metodi. Ir jāatzīmē, ka Mēs neuzņemamies atbildību par naudas līdzekļiem, jo Mēs nekādā ziņā nevaram ietekmēt kompensācijas nodošanas procesu, un šī atbildība gulstas vienīgi uz finanšu institūcijām, kas atbild par naudas līdzekļu pārskaitījumu no Mūsu konta uz Jūsu kontu.

6. Kārtība, kurā tiek izvirzītas pretenzijas pret izvēlēto (-iem) pārvadātāju (-iem). Pēc Jūsu 24fly Garantijas pieteikšanas Jūs piešķirat Mums Jūsu tiesības, kā arī tiesības uz nosaukumiem un tiesības izvirzīt pretenzijas pret izvēlētajiem pārvadātājiem saistībā ar Mūsu pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004, kas nosaka kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, (turpmāk tekstā – “Prasības”). Jūs arī piekrītat sniegt Mums vai Mūsu pilnvarotajiem pārstāvjiem visu pamatoti nepieciešamo palīdzību, lai uzturētu Prasības un citādi mazinātu zaudējumus, kas tiek uzskaitīti tālāk. Turklāt Jūs apņematies sniegt visu pamatoti pieprasīto dokumentāciju, lai ļautu Mums vai Mūsu pilnvarotiem pārstāvjiem uzturēt, apstrīdēt vai citādi apstrādāt jebkādas un visas pretenzijas. Līdz ar šo Jūs apliecināt un piekrītat, ka Prasības uzdevums un ar to saistītā sadarbība ir priekšnoteikums Mūsu pienākumam apstrādāt Jūsu pieprasījumu izmantot 24fly Garantiju, un Jūs piekrītat, ka prasību tiesību nodošana ir pamatota un atbilstoša 24fly Garantijas nodrošināšanai.

7. “24fly” tiesības pārstāvēt Jūs prasības uzturēšanā pret izvēlēto (-iem) pārvadātāju (-iem). Ar Līguma par pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu Jūs pilnvarojat Mūs pārstāvēt Jūs visā prasību izpildes procesā pret izvēlētajiem pārvadātājiem, kā arī veikt Jūsu vārdā visus tiesību aktus un citus šajā jautājumā prasītos soļus (turpmāk tekstā – “Prasības uzturēšanas pakalpojumi”). Turklāt Jūs apņemas sadarboties ar Mums vai Mūsu pilnvarotiem pārstāvjiem, nodrošināt dokumentāciju un informāciju, lai Mēs varētu Jūs pienācīgi pārstāvēt prasības uzturēšanas procesā un vajadzības gadījumā noformēt uz Mūsu vārda nepieciešamo pilnvaru. Prasības uzturēšanas pakalpojuma sniegšanai Mums ir tiesības uz komisijas maksu 40% apmērā no jebkādas sekmīgi piedzītas prasības. Šī Līguma 5.6. Punktā atrunātie noteikumi neietekmē prasības tiesību piešķiršanu saistībā ar Jūsu pieteikumu par 24fly Garantiju, skat. šī Līguma 5.6. Punktu.


6. Pārvadāšanas nosacījumi

1. Jūs atzīstat, ka izvēlētā pārvadātāja pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi bez atrunām attiecas uz Jūsu līgumattiecībām ar izvēlēto pārvadātāju un ka pirms Jūs pabeigsiet rezervāciju un pirms tiks noslēgts Līgums par pakalpojumu sniegšanu Jums ir jāiepazīstas ar šādiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī ar pārvadāšanas nosacījumiem.

2. Mēs nodrošināsim Jums visus nepieciešamos dokumentus, paredzētus Jūsu ceļojumam. Tomēr tas ir Jūsu pienākums pārbaudīt, vai visi dokumenti ir saņemti un ir atbilstošā kārtībā. Mēs neesam atbildīgi par problēmām, kas rodas sakarā ar to, ka neesat pārliecinājies, ka Jums ir visi pareizie un atbilstošie dokumenti: ​​pase, vīza vai citi ceļošanas dokumenti, ko pieprasa Jūsu izvēlētā aviokompānija, iestāde vai Galamērķa institūcijas, tostarp to valstu institūcijas, caur kurām Jūs vienkārši ceļojat tranzītā. Ja Jūs no Mums neesat saņēmis (-usi) nekādu dokumentāciju vai ja Jūs uzskatāt, ka daži dokumenti trūkst vai ir neprecīzi, Jums nekavējoties jāsazinās ar Mums un jāinformē Mūs par to. Mēs darīsim visu iespējamo, lai sniegtu Jums visu nepieciešamo dokumentāciju.


7. Savienojuma Lidojums (-i) Vienošanās

1. Dažos gadījumos Savienojuma Lidojumi vai pārvadājumi līdz Galamērķim un atpakaļ ir sakārtoti tā, ka Jūs saņemat attiecīgo vienā virzienā biļeti (-es) katrai maršruta daļai, tas ir, katram atsevišķam Lidojuma maršrutam līdz Jūsu Galamērķim (vai atpakaļ no Jūsu Galamērķa). Ja tas tā ir, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

    1. Uz katru no Lidojumam var attiekties atšķirīgie noteikumi, jo īpaši, ja katru no tiem nodrošina atšķirīgs izvēlētais pārvadātājs;

    2. Pārsēžoties no vienas Lidmašīnas citā, Jums ir jāpaņem sava bagāža un personīgi jāpiereģistrē tā nākamajam Lidojumam; ja Jūs neizmantojat pārlidojumu / tranzīta Lidojumu, bet gan atsevišķu Lidojumu vienā virzienā, dažreiz to nodrošina atšķirīgs izvēlētais     Pārvadātājs.

    3. Kad Jūs esat lidostā, tieši Jūs esat atbildīgs (-a) par to, lai Jūs iekāptu attiecīgā savienojuma Lidojumā, pamatojoties uz visu lidostā pieejamo informāciju, kas ir saistīta ar ejas maiņu, termināliem, tranzīta laiku līdz ejai utt. Mēs nenesam atbildību par problēmām,     kas rodas tādēļ, kā Jūs iekāpāt neatbilstošā lidmašīnā vai nokavējāt savienojuma Lidojumu.


8. Administratīvās formalitātes / spēkā esošie likumi / grozījumi / krāpšana

1. Vīzas. Mēs neuzņemamies nekādu pienākumu ieteikt Jums iegūt vīzas vai palīdzēt Jums tādas iegūt, vai arī nokārtot Jūsu vīzas uz Galamērķiem, kurus Jūs grasāties apmeklēt un / vai caur kuriem Jums būs jāceļo tranzītā līdz Jūsu Galamērķim. Tomēr Mēs parasti paziņojam Jums, ka dažos Galamērķos no Jums var pieprasīt vīzu, un ka Jums ir pienākums saņemt nepieciešamās vīzas laicīgi uz Jūsu paša rēķina. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot savienojuma Lidojumu, Jums dažreiz ir jāsaņem tranzīta vīzas pat, lai vienkārši piereģistrētos savienojuma Lidojumam.

2. Nodalāmība. Ja kāds no Līguma par pakalpojumu sniegšanu nosacījumiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu, pārējie atlikušie nosacījumi paliek spēkā tiktāl, ciktāl tos neietekmē šāds spēkā neesošs nosacījums. Šādā gadījumā jebkādus spēkā neesošus nosacījumus aizstāj ar jauniem, spēkā esošiem, kas atbilst tā līguma punkta mērķim, kas tiek aizstāts.

3. Spēkā esošie likumi. Līgums par pakalpojumu sniegšanu un visas ar to saistītās vai no tā izrietošās tiesiskās attiecības, ieskaitot tās veidošanas un spēkā esamības jautājumus, reglamentē Lietuvas Republikas likumi, izņemot jebkādus kolīzijas likumus.

4. Personas datu apstrāde. Jūsu saskaņā ar šī Punkta sniegtās fiziskās personas datu apstrādes un aizsardzības procesu, reglamentē likums Nr. 101/2000 Coll. “Par personas datu aizsardzību un dažu saistītu tiesību aktu jau veiktajiem grozījumiem”, kā arī Mūsu konfidencialitātes politika, kas ir pieejama tiešsaistē Mūsu Vietnē. Privātuma politika ir neatņemama šī Noteikumu un nosacījumu daļa, un pirms šo Noteikumu un nosacījumu akceptēšanas Jums ir pienākums izlasīt Mūsu konfidencialitātes politiku. Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, Jūs arī apstiprināt, ka esat izlasījis (-usi) un sapratis (-usi) Mūsu konfidencialitātes politiku.

5. Grozījumi. Mēs paturam tiesības grozīt šos Noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā un bez iepriekšējas konsultācijas ar Mūsu klientiem. Šie Noteikumi un nosacījumi ir spēkā, un tie stājas spēkā brīdī, kad Jūs nosūtāt Mums aizpildītu tiešsaistes pasūtījuma veidlapu, izmantojot Mūsu tīmekļa Vietni, un tie tiks piemēroti attiecīgajam Līgumam par pakalpojumu sniegšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie Noteikumi un nosacījumi, iespējams, var mainīties, līdz Jūs izvēlēsieties izmantot Mūsu Pakalpojumus atkārtoti, un Jums vajadzēs tos atkārtoti rūpīgi izlasīt, pirms pieprasāt jebkādu Mūsu pakalpojumu pasūtījumu. Visas Mūsu Noteikumu un nosacījumu versijas ir pieejamas lejupielādei Mūsu tīmekļa Vietnē.

6. Piemērojamība. Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem Līgumiem par pakalpojumu sniegšanu, kas ir noslēgti no 2016. gada 1. aprīļa.

7. Aizsardzība pret krāpnieciskiem darījumiem. Lai nodrošinātu Mūsu Pakalpojumu augsto līmeni un, lai aizsargātos pret krāpnieciskiem darījumiem, Mēs paturam tiesības veikt maksājumu karšu pārbaudes (verifikāciju). Šī iemesla dēļ Mēs varam lūgt Jūsu sadarbību/palīdzību, lai pārbaudītu maksājumu kartes īpašnieka identitāti. Līdz veiksmīgas pārbaudes beigām Mūsu pienākums nekavējoties sākt sniegt Mūsu pakalpojumus tiek apturēts. Šajā gadījumā Jūsu naudas līdzekļi bankā tiks bloķēti, Mēs nesniegsim pieprasījumu tos pārskaitīt. Šīs procedūras veikšanai nepieciešamais laiks, kad Mēs pārbaudīsim maksājumu karti, nav iekļauts laikposmā, kurā Mēs apņemamies noslēgt Pārvadāšanas Līgumu saskaņā ar šī Līguma. 2.15. Punktu.


9. Saistību izpilde / izbeigšana

1. Izpildījums, kā saistību izbeigšanas pamats. Jūsu un Mūsu saistības saskaņā ar Līgumu par pakalpojumu sniegšanu tiks izbeigtas, un Līgums par pakalpojumu sniegšanu tiek uzskatīts par izpildītu, kad Jūs samaksājat pilnu cenu saskaņā ar šī Līguma 3.1. Punktu un Mēs sniedzam Jums pakalpojumus.

2. Izbeigšana saistību nepildīšanas dēļ. Mēs ar Jums sazināsimies, ja Mēs nevarēsim sniegt Jums starpniecības pakalpojumus Jūsu pārvadājuma Līguma noslēgšanā saskaņā ar šī Līguma 2.15 Punktu 48 stundu laikā pēc tam, kad Mēs pieņemam Jūsu pilnas cenas samaksu. Mēs centīsimies piedāvāt Jums alternatīvu risinājumu, vai arī Jums vai Mums būs tiesības atteikties no Līguma par pakalpojumu sniegšanu. Gadījumā, ja Jūs vai Mēs atsākamies no Līguma par pakalpojumu sniegšanu, Jums būs tiesības uz pilnas cenas atmaksu saskaņā ar šī Līguma 5.5. Punktu. Ja Mums izdodas vienoties par alternatīvu Lidojumu vai citu Lidojumu kombināciju uz Jūsu Galamērķi, cena var mainīties. Jūs un Mēs aprēķināsim cenu starpību starp oriģinālo Pilnu cenu un jauno Pilnu cenu. Cenas starpība būs jāatmaksā vai nu Jums vai Mums, pamatojoties uz Mūsu sniegto aprēķinu.


10. Atbildība par kaitējumu

1. Mēs nenesam nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radās izvēlētā pārvadātāja vai citu trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ saistībā ar pārvadājumiem uz Galamērķi. Mēs arī neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no Jūsu darbībām vai nolaidības, kas ir pretrunā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.


11. Strīdu izšķiršana

1. Visi strīdi, kas šī Līguma darbības laikā rodas starp Jums un Mums tiek izskatīti Lietuvas Republikas tiesās.

2. Saskaņā ar ES Regulu Nr. 524/2013 ES par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē, izmantojot ODR platformu, lai tiešsaistē risinātu patērētāju strīdus, kas ir pieejama ec.europa.eu/consumers/odr.

3. Pirms jebkura no iepriekšminētajām strīdu izšķiršanas metodēm uzsākšanas Jums ir pienākums vispirms sazināties ar Mums pa pastu info@24fly.com, lai varētu atrisināt jebkuru Jūsu sūdzību vai ierosinājumu.